VOORWAARDES VIR DEELNAME

1. Alle Suid-Afrikaanse inwoners tot en met die ouderdom van 19 jaar op 1 April 2024 mag inskryf.

2. Geen vorige wenners van die eerste prys mag deelneem nie.

3. ‘n Inskrywingsfooi van R300 word gehef.

4. Sluitingsdatum vir inskrywings: 27 Januarie 2024.

5. Om deel te neem aan ronde 1 moet voornemende mededingers ‘n opname voorlê. (Sien Repertoriumlys Ronde 1.)

6. ‘n Elektroniese skakel (verkieslik YouTube) moet per e-pos gestuur word. As alternatief kan CD-opnames gestuur word aan: 2024 Hennie Joubert-klavierkompetisie Konservatorium vir Musiek Privaatsak X1 Matieland, 7602

7. Sodanige opnames moet nie later nie as 27 Januarie 2024 onvang word, gesertifiseer as oorspronklik deur musiekonderwyser, ouer of kommissaris van ede.

8. Die gekose repertorium moet volledig en korrek aangebring word op die elektroniese inskrywingsvorm.

9. ‘n Kwaliteit foto (genoegsaam vir publikasie in die program) moet opgelaai word saam met die elektroniese inskrywing.

10. Betaling van inskrywingsgeld kan per deposito of elektroniese oorplasing geskied. ‘n Bewys van elektroniese oorplasing, of ‘n depositostrokie moet die inskrywing vergesel. Bankbesonderhede: Rekeningnaam: Stellenbosch Universiteit Bank: Standard Bank Takkode: 050610 Rekeningnommer: 073006955 Verwysing: Hennie Joubert-Klavierkompetisie.

11. Kandidate mag bykomende werke insluit om aan die tyds bepalings van ronde 3 te voldoen.

12. Tydsduur by die Finale ronde moet noukeurig in ag geneem word. Indien die gekose beweging in die finale ronde nie die minimum tydsberekening haal nie, mag ‘n ander beweging uit dieselfde werk bygevoeg word.

13. Alle inskrywings sal onderwerp word aan ‘n uitdunningsproses in die eerste ronde en die 10 kandidate wat deurdring na die tweede ronde sal nie later nie as 1 Februarie 2024 in kennis gestel word.

14. Vyf kandidate kan deurdring tot die finale ronde met die Cape Town Philharmonic Orchestra.

SKEDULE

Die kompetisie vind plaas oor 4 rondes

Eerste ronde

CD-opnames, nie later as 27 Januarie 2024

Tweede ronde

1 April 2024 in die Endler saal, Stellenbosch

Derde ronde

2 April 2024 in die Endler saal, waartydens die finaliste aangekondig word.

Final Round

6 April 2024 in die Endler saal, saam met die Cape Town Philharmonic Orchestra.

PRYSE EN SERTIFIKATE

Alle deelnemers aan die tweede ronde sal tydens die Gala-aand ‘n sertifikaat ontvang.

Die pryse vir die finale ronde

Eerste Prys: R25.000 Hennie Joubert Wisseltrofee en goue medalje
Tweede Pprys: R15.000 en die John Roos silwer medalje.
Derde Prys: R12.000 en ‘n brons medalje.
Vierde Prys: R8.000
Vyfde Prys: R4.000
Kategoriepryse kan toegeken word.

Die beoordelaars is nie verplig om die pryse toe te ken indien die standaard dit nie regverdig nie. Hulle keuses gedurende die kompetisie is finaal.

REPERTORIUMLYS

‘n Tydsbeperking van 30 tot 35 minute word in die derde ronde toegepas.

Alle rondes moet gememoriseerd voorgedra word.

Die keuringspaneel kan kopieë van stukke aanvra.

Voorsiening word gemaak vir repetisie-lokale.

Ronde 1 – Opname

1. J. S. Bach Prelude en Fuga uit Das Wohltemperierte Klavier soos voorgeskryf vir ronde 2.

2. Een virtuose Etude soos voorgeskryf vir ronde 2.

3. Die eerste beweging uit ‘n Sonate soos voorgeskryf vir ronde 3.

4. Enige werk uit die Romantiese of laat-Romantiese tydperk.

* Werke kan op verskillende snitte opgeneem word

Ronde 2

1. Een Prelude en Fuga uit Das Wohltemperierte Klavier van J.S. Bach

2. Enige Virtuose Etude (voorbeelde deur Chopin, Liszt, Rachmaninoff, Scriabin, Stravinsky, Prokofieff, Bartók of Kapustin, maar nie daartoe beperk nie).

3. Suid-Afrikaanse werk gekies uit die volgende:*

i) Hubert du Plessis
Enige Prelude/s

ii) Stefans Grové
Nonyana, die seremoniële danser
Enige werk uit: Liedere en Danse van Afrika
Tokkata

iii) Hendrik Hofmeyr
Enige konsertstuk vir klavier

iv) P. Lemmer
Tema met Variasies (1972)

v) Alexander Johnson
Jazz Impromptu 1, 2 of 3
Incantation 1,2 of 3

vi) Peter Klatzow
Moments of Night (selection)
Makoemazaan
Impundulu
Dazzle

vii) Surrendran Reddy
Toccata for John Roos

viii) Thomas Rajna
Enige Prelude/s uit Preludes for Piano

ix) Priaulx Rainier
Barbaric Dance Suite (1949)
5 Pieces for Keyboard (1955)

x) Hans Roosenschoon
Credo
Fingerprints
Goggaboek

xi) Roelof Temmingh
Klavierstuk 1 or Klavierstuk 2
6 Oorblyfsels (selection)

xii) Arnold van Wyk
Enige konsertstuk vir Klavier

xiii) Kevin Volans
6 Etudes for Piano (enige)

xiv) Jeanne Zaidel-Rudolph
Partials and Pedals
Virtuoso 1
Three Dimensions

* Kandidate mag ‘n alternatiewe Suid-Afrikaanse werk wat nie in hierdie lys voorkom nie voorlê vir goedkeuring indien hulle dit in hierdie ronde wil insluit.

Ronde 3

‘n Program van 30 tot 35 minute

1. Een volledige sonate gekies uit die volgende:

J. Haydn
Sonate in c (Hob. XVI/20)
Sonate in F (Hob. XVI/23)
Sonate in b (Hob. XVI 32)
Sonate in E-mol (Hob. XVI/49)
Sonate in C (Hob. XVI/50)
Sonate in D (Hob. XVI/51)
Sonate in E-mol (Hob. XVI/52)

W.A. Mozart
Sonate in F K280
Sonate in B-mol K281
Sonate in D K284
Sonate in a K. 310
Sonate in D K. 311
Sonate in C K.330
Sonate in B-mol K.333
Sonate in c K. 457
Sonate in D K. 576

M. Clementi
Sonata in G minor Op. 7 nr. 3
Sonate in F-kruis mineur Op. 26 nr. 2
Sonate in C Op. 34 no1
Sonate in D Op. 40 nr 3
Sonate in B-mol Op. 47 nr. 2

L. van Beethoven
Enige Sonate behalwe Opus 49 nrs. 1 en 2 en Opus 79

2. Enige werk uit die Romantiese of laat-Romantiese tydperk. Die Romantiese stuk wat in die ronde 1 opnames voorgelê is mag weer gebruik word.

3. Enige werk uit die 20ste of 21ste eeu (Komponis nie van Suid-Afrikaanse herkoms nie).

*Kandidate mag bykomende werke insluit om aan die tyds bepalings te voldoen.

Ronde 4 – uitgevoer saam met orkes

Minimum tydsduur: 10 minute

Een deel van een van die volgende werke vir Klavier en orkes: (stadige beweging word slegs ingesluit indien dit gegroepeer moet word met ‘n vinnige beweging)

J.S. Bach
Klavierkonsert in d BWV 1052

L. van Beethoven
Enige Klavierkonsert

J. Brahms
Klavierkonsert in d Op. 15
Klavierkonsert in B-mol Op. 83

F. Chopin
Klavierkonsert in f Op. 21
Klavier konsert in e Op. 11
Grand Polonaise Brillante with Andante Spianato Op. 22

E. Dohnanyi
Variations on a Nursery Song for Piano and Orchestra Op. 25

A. Dvorak
Concerto for Piano and Orchesrta

C. Franck
Variations Symphoniques vir Klavier en Orkes

E. Grieg
Klavierkonsert in a

D. Kabalevsky
Klavierkonsert in D Op. 50

F. Liszt
Klavierkonsert in A (volledig)
Klavierkonsert in E-mol (volledig)
Hongaarse Fantasie (volledig)
Totentanz
Groot Fantasie op Schubert se Der Wanderer vir Klavier en Orkes

H. Litolff
Concerto Symphonique No. 4

F. Mendelssohn-Bartholdy
Klavierkonsert in d Op. 40
Klavierkonsert in g Op 25 (deel 2 en 3)
Capriccio Brilliant Op. 22 (volledig)
Rondo Brillante Op. 29 (volledig)

W.A. Mozart
Enige Klavierkonsert (behalwe K37, K39, K. 40. K. 41)

S. Prokofieff
Klavierkonsert Nr. 1 in D-mol Op. 10
Klavierkonsert Nr.3 in C Op. 26.

S. Rachmaninoff
Klavierkonsert Nr. 1
Klavierkonsert Nr. 2

M. Ravel
Klavierkonsert in G
Klavierkonsert vir Linkerhand, in D

Rimsky-Korsakov
Klavierkonsert in c-kruis Op. 30

C. Saint-Saëns
Enige klavierkonsert (vergelyk minimum tyd)
Afrika Fantasie Op. 89

R. Schumann
Klavierkonsert in a Op. 54
Konsertstuk in G Op. 92 (volledig)
Konsert-Allegro met Inleiding Op. 134

P. Tchaikovsky
Klavierkonsert Nr. 1 in b-mol Op. 23
Klavierkonsert Nr. 2 in G Op. 44
Klavierkonsert Nr. 3 in E-mol Op. 75

C.M. von Weber
Konsertstuk Op. 79(volledig)